Micro Agrikabuhayan Para sa Balikbayan

kaw ba ay isang Overseas Filipino na nagbabalak mag-umpisa ng sariling agri-negosyo? Narito na ang Micro-Agri Kabuhayan para sa Balikbayan Program para sa’yo!

A Taste of Mindanao

DURIAN the world’s smelliest snack is now Available at πŠπ€πƒπˆπ–π€ 𝐧𝐒 𝐀𝐧𝐒 𝐚𝐭 𝐊𝐒𝐭𝐚 at Agricultural Training Institute (ATI) Elliptical Road, Diliman, Quezon City For only Php Also available: Mangosteen Lanzones (longkong) Php 120 Lanzones (Native) Php 𝘒𝘷𝘒π˜ͺ𝘭𝘒𝘣𝘭𝘦 𝘸𝘩π˜ͺ𝘭𝘦 𝘴𝘢𝘱𝘱𝘭y 𝘭𝘒𝘴𝘡s. #Support our Local Farmers

PART 1: “AGRI-NEGOSYO” Talakayang Ani, Magandang Kita!

A series of webinar on agribusiness investment opportunities presented by the Department of Agriculture – Agribusiness and Marketing Assistance Service (DA-AMAS). TOPIC 1: Agri-Fishery Credit Programs of the DA-Agricultural Credit and Policy Council (DA-ACPC) SPEAKER: Ms. Jocelyn Alma R. Badiola, Executive Director, ACPC

Philippine Agribusiness Investment Opportunities REGION VI

The Agribusiness Promotion Division (APD) serves as the advocacy unit of the Department of Agriculture which promotes a market-driven approach in enticing potentials partners that would enhance the production, distribution and dissemination of agribusiness products and services both locally and abroad. Want to know more about Agricultural Investment in the Philippines?Connect with us at telephone continue reading : Philippine Agribusiness Investment Opportunities REGION VI

Philippine Agribusiness Investment Opportunities REGION V

The Agribusiness Promotion Division (APD) serves as the advocacy unit of the Department of Agriculture which promotes a market-driven approach in enticing potentials partners that would enhance the production, distribution and dissemination of agribusiness products and services both locally and abroad. Want to know more about Agricultural Investment in the Philippines?Connect with us at telephone continue reading : Philippine Agribusiness Investment Opportunities REGION V