Proving small farm areas can earn a million: ABF PROPAGATION NURSERY

Proving small farm areas can earn a million:ABF PROPAGATION NURSERY “Sisimulan ko sa aking sarili na patunayan na sa pagsasaka, maaaring makaka-produce tayo ng pagkain; kikita at mababago ang ating buhay na nakasanayan kahit maliit lang ang ating lupang sinasaka. I want to serve as a living testimony that farming is good and profitable.” Antonio continue reading : Proving small farm areas can earn a million: ABF PROPAGATION NURSERY