“Gumising tayo at maging bahagi ng solusyon!”.
Ka-isa ang Kagawaran ng Pagsasaka at Slow Food Movement sa pagsusulong ng kamalayan sa bawat Pilipino na maging masinop at iwasan ang sobra-sobrang pagsasayang ng pagkain.
Para sa iba pang mga kaugnay na dokumentaryo at balita ukol sa International Day of Food Loss and Waste ngayong darating na Septyembre 29 taong kasalukuyan, sundan lamang ang mga link na ito: