Alamin ang pamamaraan kung paano gumamit ng “digital at online platforms” para sa mas mabisang pagbebenta ng mga produktong agrikultura. Ngayong ika-16 ng Setyembre ganap na ika-10 ng umaga, pakinggan natin si G. Joshua Aragon.Sundan natin ang kanyang karanasan kung paano niya sinimulan at matagumpay na naitatag angĀ zagana.com, isang “online agribusiness”.Magsama-sama po tayong muli para sa isa na namang talakayang ani na may magandang kita!Huwag kalilimutang magpatala para maging kwalipikado sa e-certificate na ipamimigay sa mga manonood at matututong ka-Agribiz!Mag REGISTER na mga Ka-Agribiz sa link sa ibaba para masigurado ang pagkatuto.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecseIKH-OcRO5-TIrqoXhsOZ7Osgmctom2NUO2tx_k4XxBXA/viewform

Please like our Facebook page DA Agribusiness-AMAS for other announcements and for the live streaming.

#KadiwaAgriBizWebinar#DAAmas#AgribusinessOpportunities