news icon

KADIWA ni Ani at Kita

Schedule of KADIWA ni Ani at Kita on Wheels forNovember 11, 2020 Wednesday#wearfacemaskΒ #wearfaceshieldΒ #bringecobagΒ #bringQpassΒ #observesocialdistancingΒ #staysafe ...
Read More
/ News

KADIWA ni Ani at Kita

Schedule of KADIWA ni Ani at Kita on Wheels forNovember 10, 2020 Tuesday#wearfacemaskΒ  #wearfaceshieldΒ  #bringecobagΒ  #bringQpassΒ  #observesocialdistancingΒ #staysafe ...
Read More
/ News

Kadiwa AgriBiz Webinar

Mga Ka-Agribiz sa darating na Nobyembre 10, 2020 sa ganap na ika-10 ng umaga ay pag uusapan naman natin ang ...
Read More
/ News

Kadiwa ni Ani at Kita

Schedule of KADIWA ni Ani at Kita on Wheels forNovember 9, 2020 Monday#wearfacemaskΒ  #wearfaceshieldΒ  #bringecobagΒ  #bringQpassΒ  #observesocialdistancingΒ  #staysafe ...
Read More
/ News

Kadiwa ni Ani at Kita

Schedule of KADIWA ni Ani at Kita on Wheels forNovember 6, 2020 Friday#wearfacemask Β #wearfaceshieldΒ  #bringecobagΒ  #bringQpassΒ  #observesocialdistancingΒ #staysafe ...
Read More
/ News

Kadiwa ni Ani at Kita

Schedule of KADIWA ni Ani at Kita on Wheels forNovember 4, 2020 Wednesday#wearfacemaskΒ  #wearfaceshieldΒ  #bringecobagΒ  #bringQpassΒ  #observesocialdistancingΒ #staysafe ...
Read More
/ News
Loading...